Počas tretieho októbrového víkendu sa vo Svite konalo stretnutie slovenských saleziánov – bratov koadjútorov. Zmyslom týchto pravidelných stretnutí vrámci tzv. permanentnej formácie, je mať priestor na bratské podelenie, zdieľanie svojich životných skúseností, starostí a radostí, ktoré so sebou obnáša životné povolanie saleziána – rehoľného brata koadjútora. Stretnutia sa konajú pravidelné dvakrát počas školského roka. Raz za dva roky sa slovenskí koadjútori stretávajú aj s bratmi z Českej saleziánskej provincie.

Súčasťou víkendu bol aj priestor na prechádzku k muflónom, spoločný čas modlitby, smiechu, stolovania, ale i formačný blok a diskusia pod vedením don Pavla Dršku zodpovedného za formáciu v slovenskej saleziánskej provincii, ktorá sa viedla v duchu prípravy na sté výročie príchodu Saleziánov dona Bosca na Slovensko.

V nedeľný doobedný čas navštívila toto stretnutie malá delegácia novicov a ich magistra, ktorým je don Martin Kačmáry. Novici, mladí muži pripravujúci sa v intenzívnom formačnom roku v Poprade-Veľkej na saleziánsky život, tak mali možnosť dozvedieť sa viac o živote tejto špecifickej formy saleziánskeho rehoľného zasvätenia. Počnúc obdobím noviciátu a končiac večnými rehoľnými sľubmi je možnosť zvažovať a rozlišovať, či nie sú povolaní Bohom na túto cestu, ktorá je súčasťou krásy saleziánskej kongregácie od časov don Bosca až podnes. 

Michal Žák, SDB

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *