Na platforme zoom prebehlo dňa 18. októbra 2021 celoslovenské stretnutie koordinátorov pre pastoráciu povolaní (PaPo), na ktoré prišlo 62 kňazov a zasvätených zo všetkých slovenských diecéz.

„Neunavme sa tým, že budeme pozývať, (…) nebojme sa nanovo hodiť siete,“ v tomto duchu sa niesli prvé dva príhovory. Stretnutie otvoril Mons. Tomáš Galis, ktorý v Konferencii biskupov Slovenska zastrešuje túto službu. Verbista Ján Kušnír vo svojom príhovore povedal: „Neodstraňujme slovo „povolanie“ z nášho slovníka. Mladí nás potrebujú, aby sme im pomohli rozpoznať a zvoliť si cestu slobody, cestu, ktorá má cieľ, ktorá niekde vedie. Pastorácia povolaní nie je úlohou len pre niekoľkých, ale má byť úlohou celého spoločenstva, pretože každá pastorácia má byť pastoráciou povolaní.“

Históriu služby pastorácie povolaní zhrnul salezián don Jozef Luscoň, ktorý bol na všetkých predchádzajúcich stretnutiach a kurzoch. Verbista Milan Toman predstavil Kurz Samuel, ktorý sa aktuálne koná v piatich mestách v štyroch diecézach, aktivity pre miništrantov zastrešujú don Jozef Luscoň a zo spišského diecézneho seminára špirituál Martin Majda. Modlitbové spoločenstvo Angelus už 14 rokov ponúka zázemie pre mladých, hľadajúcich svoje povolanie, ktorých je zaregistrovaných aktuálne 1500, doplnila sociálna sestra Zuzana Škrinárová. Pavol Danko pozval koordinátorov do spolupráce pri príprave Národného stretnutia mládeže T22. „Potrebujeme vás!“ – dodal na záver.

V diecéznych skupinkách sa mali účastníci stretnutia možnosť zoznámiť a dohodnúť následné kroky na diecéznej úrovni.

PaPo tím koordinujú školská sestra Samuela Muchová a kapucín Tomáš Kňaze. Ďalšie informácie o službe PaPo nájdete na oživenej internetovej stránke povolania.kbs.sk.

Koordinátori, tím a pomocníci PaPo.

Text a foto: Františka Čačková, OSF