Hľadieť na minulosť s vďačnosťou a do budúcnosti s nádejou. Takto by sme mohli charakterizovať oslavu  90 rokov prítomnosti Misijných sestier služobníc Ducha na Slovensku, ktorá sa konala v sobotu 18. septembra 2021. V provinciálnom dome sestier v Ivanke pri Nitre sa zišli sestry slovenskej provincie a pozvaní hostia. Slávnostnú svätú omšu celebroval pomocný biskup Nitrianskej diecézy Peter Beňo za účasti provinciála verbistov Pavla Krutáka, jeho spolubratov a iných kňazov.

„Toto jubileum nás napĺňa vďačnosťou za všetko, čím naše sestry prispeli k šíreniu Božieho kráľovstva na tomto území počas 90 rokov ich pôsobenia,“ privítala prítomných provinciálna predstavená sestra Jana Pavla Tóthová.

Otec biskup vo svojej homílii  pozval sestry zaspomínať si a vyrozprávať ich príbeh kongregácie, počnúc od zakladateľov.  Osobne sa podelil so svojimi spomienkami, ktoré mal na mnohé misijné sestry a pátrov,  ktorí ho ovplyvnili pri výbere jeho povolania.

Prítomných pozval, aby žili vášnivú lásku ku Kristovi: „Je Ježiš našou jedinou a prvou láskou?“ A ďalej všetkých povzbudil, že budú vedieť milovať, lebo budú mať jeho srdce. Fantázia lásky nepozná hranice. Sestry osobitne vyzval, aby nielen spomínali, ale budovali nové dejiny, aby Boh spolu s nimi konal nové veľké dielo. „Ste tak blízko k ľuďom, aby ste chápali ich potreby a vedeli ich naplniť?“ A pokračoval, že mladí muži a ženy sú priťahovaní, keď vidia sestry a bratov ako šťastných rehoľníkov a rehoľníčky. 

Okrem vďaky sa svätou omšou niesla i prosba, aby sestry vedeli v štafete, ktorú dostali od predošlej generácie pokračovať. Otec biskup povzbudil prítomných, že Boh a Cirkev ich potrebuje. „Nie sme zbytoční. Buďme hrdí, že patríme Bohu a buďme osožnými nástrojmi všade tam, kam nás posiela.“

Obed sa niesol v radostnom duchu.

Počas neho si hostia mohli kúpiť aj rozličné predmety, ktoré vyrábajú sestry v komunitách. A na výber bolo naozaj dosť.

Slávnosť pokračovala spoločnou modlitbou na miestnom cintoríne, kde je pochovaná prvá regionálna predstavená, sestra Virgília Beláková a viaceré misijné sestry. 

Pri príležitosti tohto 90 ročného jubilea provincia sestier vydala knihu Spomienkami naprieč. Ponúka v nej spomienky sestier od začiatku pôsobenia slovenskej régie až dodnes. Program pokračoval tombolou a prezentáciou tejto knihy.

Na záver vyjadrila provinciálna sestra vďačnosť všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľajú na Ježišovej misii.

sr. Katka, SSpS