Gerard Francisco Parco Timoner III, OP, 87. nástupca sv. otca Dominika navštívil počas prvých októbrových dní nielen bratov dominikánov na Slovensku, ale aj celú dominikánsku rodinu. Svojou spontánnosťou a priateľskosťou oslovoval všetkých, ktorých počas krátkej návštevy stretol. Nielen hovoril o Dominikovi, ktorý je „klasikom“, pretože je nadčasový, ale aj sprítomňoval radostnosť a ľudskosť tohto velikána z 13. storočia.

Bratia, sestry a laici sa 1. októbra 2021 stretli v Kostole povýšenia sv. Kríža v Dunajskej Lužnej. Počas ich stretnutia mali najväčší priestor rôzne otázky. Zazneli aj tie najviac aktuálne ohľadom spolupráce v rámci dominikánskej rodiny a pastorácie mládeže.

Na ďalší deň sa stretla s magistrom rehole celá dominikánska rodina v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Stretnutie bolo spojené s 14. púťou ružencových bratstiev. Okrem modlitieb posvätného ruženca, boli do programu púte zaradené prednášky, ktoré súviseli s témou osláv 800-ročného jubilea narodenia sv. Dominika pre nebo: „Za stolom so sv. Dominikom“. Celé stretnutie vyvrcholilo slávením svätej omše, ktorú celebroval provinciál dominikánov, fr. Damián Mačura, OP. Pri tejto príležitosti kázal fr. Gerard Timoner, OP, najvyšší predstavený dominikánov vo svete.

Počas stretnutia dominikánskej rodiny v Šaštíne sa ukončila možnosť verejne si uctiť vzácnu relikviu sv. Dominika, ktorá bola následne vrátená do Ríma. Sr. Antonína Eva Zúdorová, provinciálna predstavená Bratstva laikov sv. Dominika na Slovensku, na záver poďakovala nástupcovi sv. Dominika a poukázala na skutočnosť, že sa počas jeho návštevy nádherne spojila prítomnosť s minulosťou. Bohatá tradícia 800-ročnej rehole sa spojila s živou a aktuálnou prítomnosťou dominikánskej rodiny na Slovensku.

Karola Dravecká, OP
Foto: Iva Kúšiková, SSpS