Gréckokatolícki redemptoristi Viceprovincie Michalovce si dnes, 23. marca 2021 pripomínajú 75. výročie svojho kánonického založenia. Michalovská viceprovincia bola zriadená už 21. decembra 1945 generálnym predstaveným Patrikom Murrayom, CSsR v Ríme a promulgovaná dňa 23. marca 1946.

Prvým viceprovinciálom bol vymenovaný o. Dominik Metod Trčka, CSsR. Takto bola korunovaná 25-ročná apoštolská činnosť prvých gréckokatolíckych redemptoristov na Slovensku. Totiž redemptoristi oboch obradov prišli na Slovensko pred 100 rokmi a založili svoj prvý kláštor v Stropkove v jeseni 1921. Začali robiť ľudové misie po celom Slovensku a to nielen v Prešovskej eparchii, ale aj v Mukačevskej a Križevackej. Venovali sa aj duchovným cvičeniam, unionizmu, šíreniu úcty k Matke ustavičnej pomoci, zakladali rôzne spoločenstvá, vydávali časopis Misionár a rôzne publikácie. Otec Metod Dominik Trčka zomrel mučeníckou smrťou v Leopoldove 23. marca 1959 a bol vyhlásený za blahoslaveného mučeníka sv. Jánom Pavlom II. v Ríme dňa 4. novembra 2001.

V roku 1931 bol dokončený prvý gréckokatolícky kláštor redemptoristov v Michalovciach a neskôr sa stal sídlom novej viceprovincie. V čase svojho založenia bola Michalovská viceprovincia súčasťou Provincie Praha a mala tri kláštory: v Michalovciach, Stropkove a Sabinove. Tvorili ju štrnásti kňazi, jedenásti rehoľní bratia, traja študenti teológie a značný počet juvenistov.

V súčasnosti táto viceprovincia patrí k Provincii Bratislava-Praha a má 29 členov, z toho dvoch rehoľných bratov, jedného stáleho diakona a dvadsaťšesť kňazov. Gréckokatolícki redemptoristi pôsobia v troch kláštoroch na Slovensku (Michalovce, Stropkov, Stará Ľubovňa) a v dvoch na Ukrajine (Korolevo a Užhorod). Ich hlavnou činnosťou sú ľudové misie a školské misie ako aj spravovanie niekoľkých farností a Baziliky minor v Michalovciach. Gréckokatolícki redemptoristi majú Vydavateľstvo Misionár a vydávajú aj mesačník s rovnakým názvom. Z členov Michalovskej viceprovincie boli za roky jej existencie menovaní aj traja biskupi: Michal Rusnák, Milan Chautur a Marián Andrej Pacák.

Tento rok si redemptoristi na Slovensku pripomínajú viacero ďalších výročí: 20 rokov od beatifikácie bl. Metoda Dominika Trčku, 30 rokov ich obnovenej misijnej činnosti na Zakarpatí, 25 rokov od založenia prvého kláštora na Zakarpatí v Koroleve, 90 rokov od založenia michalovského kláštora, 110 rokov od narodenia prvého slovenského redemptoristu – Božieho služobníka o. Jána Ivana Mastiliaka a hlavne 100 rokov ich stálej apoštolskej prítomnosti na Slovensku a založenie prvého kláštora v Stropkove.

Metod Marcel Lukačik, CSsR
Protoihumen

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *