V sobotu 19. septembra 2020 Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie zo Slovenskej provincie začali 10. provinciálnu kapitulu v sídle provincie v Prešove.

Hlavnými úlohami kapituly je voľba nového provinciálneho vedenia a vnímanie výziev súčasnej doby, ktoré sestry rozlišujú opierajúc sa o Božie slovo „Zatiahni na hlbinu“ (Lk 5,4). Kapitula začala duchovnou obnovou, ktorú viedol verbista Ján Kušnír, dňa 21. septembra začala pracovná časť s požehnaním vladyku Petra Rusnáka a kapitulu ukončia sestry dňa 26. septembra 2020.

Benjamína Ondovčáková, SSNPM
Foto: Simeona Ferková, SSNPM