Mariánske pútnické miesto, hora Živčáková, ktorú spravujú misionári Najsvätejších sŕdc Pána Ježiša a Panny Márie, sa stala v sobotu 12. septembra 2020 miestom skladania doživotných sľubov brata Lukáša Zbraneka, ktorý v Ríme študuje teológiu. Na slávnosti bol prítomný aj generálny predstavený inštitútu, o. Angelo Terracciano.

Sv. Gaetano Errico (1791 – 1860), zakladateľ tejto misijnej rehole, svojim bratom pripomínal: „Pamätajte, že nepatríte viac sebe, ale tomu, komu ste sa zasvätili pred oltárom.“ Boh naďalej povoláva k zasvätenému životu a aj slávnosť sa niesla v duchu radosti z daru povolania. Brat Lukáš Zbranek je prvým rehoľníkom, ktorý skladá sľuby na Slovensku a na tomto pútnickom mieste.

Na začiatku slávnosti predstavený misionárov na Slovensku, otec Ondrej Sabó, vyzdvihol fakt, že deň 12. september je v ich rehoľnom spoločenstve výnimočný tým, že na rôznych miestach sveta sa konajú kňazské vysviacky a a ich bratia skladajú sľuby. Neskôr v homílii vyzdvihol texty liturgie dňa, ktoré hovoria o tom, že keď Boh pozýva, zároveň sa aj prihovára, no my sme zahltení a odvykli sme si počúvať ho. Z vlastných síl nejde ani nie je možné žiť Božie Slovo. Žalm povzbudzuje ľudí k odpovedi Pánovi na jeho pozvanie: ‘Splním svoje sľuby Pánovi, pred všetkým jeho ľudom’. Z evanjelia vyzdvihol kazateľ myšlienku dobra srdca: „Dobrý človek vynáša z pokladu svojho srdca dobro. O prvých kresťanoch hovorili ‘Hľa, ako sa milujú!’ Choď a staň sa darom pre druhých. Boh ti dal život. Ako s ním naložíš?“

Súčasťou skladania sľubov je aj dialóg predstaveného a vyjadrenie, že odteraz majú všetko spoločné. Umocnila to prítomnosť generálneho predstaveného o. Angela Terracciano. Vyjadril vďaku rodičom za dar, ktorý dali kongregácii v tomto bratovi aj vďaku bratom, ktorí pracujú na tomto mieste, a povzbudil ich, aby pracovali pre rehoľné povolania. Lukášovi Zbranekovi venoval niekoľko slov: „Prajem ti, aby si si z tohto dňa odniesol čo najväčšiu radosť a čo najhlbší zážitok, aby si ho mohol odovzdať všetkým tým, ktorým budeš slúžiť. S touto radosťou zapáľ v každom ľudskom srdci Božiu lásku, ktorú sa náš zakladateľ snažil všade zapaľovať v ľudských srdciach, kdekoľvek bol. Vďaka ti.“

„Povolanie je milosť,“ takto vyjadril brat Lukáš Zbranek svoju vďaku Bohu za dar doživotných sľubov a o. Ondrej Sabó doplnil: „Panna Mária dnes môže povedať: ‘Som spokojná!’“

Na Hore Živčáková, ktorá je jediným miestom na Slovensku, kde majú svoju komunitu misionári Najsvätejších sŕdc, pôsobia v súčasnosti v traja kňazi, z nich jeden je z Indie. Slováci Ondrej Sabó a Ľuboš Václavek sú od 20. augusta 2020 misionármi milosrdenstva poverení Svätým otcom k tejto službe zmierenia.

Františka Čačková, OSF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *