Pre značný záujem ponúka Teologicko-spirituálna komisia KVRPS opakovanie úspešného seminára o kontemplatívnom rozmere modlitby v živote zasväteného človeka.

Prvýkrát sa konal minulý rok v novembri v Exercičnom dome Spoločnosti Ježišovej v Piešťanoch. Seminárom sprevádzajú jezuiti P. Ján Benkovský a P. Jakub Garčár. Tento rok to bude na tom istom mieste v dňoch 21. – 25. mája 2020.

Prihlásiť sa môžete do konca apríla na domsj.pn1@gmail.com alebo na t.č. 033/735 10 81.

Na Seminár o modlitbe sú pozvaní rehoľní bratia a sestry. V programe bude čas na modlitbu, zdieľanie, reflexiu, analýzu téme primeraného filmu a rozhovory.

Teologicko-spirituálna komisia KVRPS