Začiatkom roka 2020 bol cez sekretariát KVRPS odovzdaný všetkým vyšším rehoľným predstaveným na Slovensku slovenský preklad dokumentu motu proprio pápeža Františka Communis Vita [Spoločný život].

Pápež ním uviedol nový dôvod prepustenia z inštitútu v prípade nezákonnej dlhodobej neprítomnosti v rehoľnom dome. Okrem tohto dokumentu bol zverejnený aj okružný list prefekta Kongregácie kard. João Braz de Aviza, ktorý by mal napomôcť správnemu aplikovaniu smerníc tohto dokumentu do praxe.

Dokumenty budú zverejnené aj na webovej stránke Konferencie, v časti Dokumenty (https://kvrps.sk/kto-sme/dokumenty/)