Prvou adventnou nedeľou sa začal sláviť Rok Božieho Slova. KVRPS spolupracuje s Katolíckym biblickým dielom na Slovensku (KBD) – a to prostredníctvom svojich zástupcov v Rade KBD P. Mareka Vaňuša, SVD a sr. Dagmar Kráľovej, FMA ako aj iných biblistov-rehoľníkov, aby sa Božie slovo v tomto roku dostalo častejšie z knihovníčky do rúk a potom do srdca. Jednou z foriem je, že rubriku nedeľných zamyslení od zasvätených na webovej stránke Zasvätený život budú v tomto roku napĺňať komentáre biblistov KBD. O ďalších možnostiach plnšie prežívať tento výnimočný rok vás budeme priebežne informovať.

Nižšie prikladáme správu z TK KBS o aktivitách KBD v tomto roku.


Katolícke biblické dielo na Slovensku sa aktívne zapojí do Roka Božieho slova. Reaguje tak na pastiersky list biskupov Slovenska.

„Katolícke biblické dielo je k dispozícii diecézam, eparchiám a farnostiam, aby sme všetkým záujemcom mohli poskytnúť rady a odporúčania, ako prežívať Rok Božieho slova, ktorý sa začína na Prvú adventnú nedeľu. Tešíme sa, že Konferencia biskupov Slovenska sa pridala k výzve prezidenta Katolíckej biblickej federácie, kardinála Tagleho a vyhlásila Rok Božieho slova. Je to súčasť prípravy na prežívanie Nedele Božieho slova, ktorá sa z rozhodnutia Svätého Otca Františka bude každoročne sláviť na 3. nedeľu v období cez rok“, povedal riaditeľ Katolíckeho biblického diela na Slovensku (KBD), kňaz Anton Ziolkovský.

Rada KBD sa 23. novembra stretla v Ružomberku, aby zosumarizovala základné línie prežívania Roka Božieho slova. „KBD bude počas celého roka zverejňovať jednoduché analýzy nedeľných textov a na požiadanie sprostredkuje prednášky o Božom slove a Svätom Písme vo farnostiach. Spolu s troma poslednými pápežmi si želáme, aby sa inštitúciám a duchovným pastierom podarilo viac umiestniť Božie slovo do centrálnej pozície života a poslania Cirkvi,“ dodal Ziolkovský. KBD môže na vyžiadanie ponúknuť duchovným pastierom a pastoračným pracovníkom rady a konkrétne materiály pri zakladaní biblických krúžkov vo farnostiach a spoločenstvách. Rovnako je možné si objednať biblickú literatúru a biblické hry, ktoré KBD vydalo.

Základné línie prežívania Roka Božieho slova

 1. Čítanie Svätého písma na pokračovanie v rodinách.
 2. Praktické prednášky o Svätom písme vo farnostiach (s pomocou pozvaných prednášateľov).
 3. Odporúčame zakladanie biblických krúžkov vo farnostiach, školách, internátoch… Konkrétne materiály pre biblické krúžky a pre homílie:
  1. formálne: Trstenský F.: Rozprávaj mi o Biblii (praktický úvod k čítaniu Písma); Tyrol, A.: Lectio divina (praktický návod k meditácii Písma formou lectio divina)
  2. obsahové: KBD bude počas celého Roka Božieho slova v týždennom predstihu na web-stránke (www.kbd.sk) uverejňovať jednoduché analýzy nedeľných textov.
 4. Okrem uvedených línií sa odporúčajú aj iné formy prežívania Roka Božieho slova, a to podľa schopností, nápadov, potrieb jednotlivcov i spoločenstiev:
  • dôvody a dejiny vzniku KBF, životopis sv. Hieronyma,
  • projekt Noc Biblie; kontinuálne čítanie Svätého písma,
  • súťaže, nástenky, bibliodráma, umelecké aktivity,
  • filmy, divadlá, púte a pod.
  • dôležitou súčasťou prežívania Roka Božieho slova sú stretnutia pri čítaní Písma na školách.
 5. Svätý Otec František vyhlásil celocirkevné slávenie Nedele Božieho slova, každoročne na 3. cezročnú nedeľu. Členovia KBD pripravia k tomuto sláveniu materiály a v primeranom čase ich poskytnú všetkým biskupským úradom.

KBD je cirkevnou organizáciou zriadenou Konferenciou biskupov Slovenska s celoslovenskou pôsobnosťou so sídlom v Ružomberku. Jeho hlavným cieľom je vykonávať biblický apoštolát a napomáhať biblickú animáciu pastoračnej činnosti Cirkvi. Od 3. októbra 2019 je jeho riaditeľom kňaz Spišskej diecézy Anton Ziolkovský.

KBD so sídlom na KU Ružomberok ponúka biblickú literatúru najrôznejšieho zamerania.
Web: www.kbd.s
Mail: katolickebiblickedielo(at)gmail.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *