Slovenská provincia Rímskej únie Rádu sv. Uršule (ľudovo sestry uršulínky) spustila v dnešný sviatok sv. Uršule novú webovú stránku. Na adrese www.ursulinky.sk je možné získať viac informácií o sestrách, ich spiritualite, komunitách a apoštolských dielach. Taktiež je možné načerpať z charizmy sv. Angely Merici, ich zakladateľky, čítaním jej Spisov. K dispozícii je aj tzv. „odkazovač“, kam je možné poslať modlitbové úmysly, za ktoré sú sestry pripravené modliť sa.

„Môžete sa dozvedieť viac o formácii mladých žien, ktoré by chceli žiť s nami podľa charizmy sv. Angely,“ informovala sr. Mária Tóthová, OSU.

Rímska únia Rádu sv. Uršule, ľudovo sestry uršulínky, je jedna z vetiev duchovnej rodiny, ktorú založila sv. Angela Merici. Ide o medzinárodný, kontemplatívno-apoštolský inštitút. „Charakterizuje nás snúbenectvo s Kristom (kontemplácia), materstvo (apoštolát) a sesterstvo (komunitný život), ktoré sú typické a podstatné pre náš život. Naším poslaním je výchova v rozmanitých formách so zreteľom na evanjelizáciu. Sme povolané odpovedať na potrebu Boha v každom človeku, mať na zreteli vždy vývoj celého človeka, prejavovať úctu, porozumenie a pomoc,“ uvádza web ursulinky.sk.

Slovenská provincia Rímskej únie Rádu sv. Uršule vznikla v roku 1933. V súčasnosti má 5 komunít so svojimi 62 členkami. Všetky komunity tvoria komunitu provincie pod vedením provinciálnej predstavenej, ktorej sídlo je v Bratislave.

Zdroj: TK KBS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *