Obsahom hlboká publikácia si vás získa peknou grafikou a bude vás sprevádzať celým rokom. Využite zľavu v predpredaji.

Ora et labora – modli sa a pracuj – tieto slová sú zhrnutím pravidiel, ktorými sa riadi život benediktínskych mníchov. Je v nich obsiahnutá múdrosť sv. Benedikta z Nursie vyskúšaná v mnohých storočiach jeho nespočetnými nasledovníkmi.

Ora et labora, to je aj názov diára s duchovnými inšpiráciami mníchov benediktínov, ktorý sme pre vás pripravili na rok 2020. Naši priatelia z kláštora Premenenia Pána v Sampore otec Ján Dolný, OSB a otec Cyprián Tomaszczuk, OSB vám jeho prostredníctvom priblížia poriadok modlitby a práce, ktorý je Benediktovou cestou k rovnováhe v živote. Ovocím tejto cesty je dnes taký vytúžený pokoj.

O poslaní a hĺbke samporských benediktínov sme na Postoji písali už viackrát a ich pohostinnosť a prijatie zakusujú ročne stovky ľudí. Aj preto sme sa rozhodli pre diár, ktorý vás bude sprevádzať počas celého roka 2020. 

„Ľudia, ktorí prichádzajú ako hostia do nášho kláštora, často vyjadrujú svoju túžbu po oslobodzujúcom pokoji. Chceme sprevádzať tých, ktorí diár budú používať, aby počas dní nadchádzajúceho roka nachádzali vo viere Kristov pokoj a rástli v láske a poznaní Boha,“ píšu autori v úvode.

Nedeľa je prvý deň týždňa

Diár prekypujúci cennými myšlienkami  je mozaikou krátkych rozjímaní nad Božím slovom podľa mníšskej tradície Lectio Divina, citátov z Reguly sv. Benedikta, výrokov púštnych otcov a ďalších textov, ktorých cieľom je podeliť sa o skúsenosť života viery v Benediktovej „škole Pánovej služby“. Navyše, diár robí z nedele to, čo skutočne je – prvý deň týždňa. Preto sa každý týždeň začína nedeľou, nedeľným evanjeliom a krátkym rozjímaním.

„Dnešný svet ponúka veľa možností, technológie zabezpečujú záplavu informácií a podnetov. Každodenná realita akoby plynula stále rýchlejšie, náš život sa mení na neustály kolotoč práce a starostí. Zdá sa, že pre Boha, pre druhých, ba ani sami pre seba viac nemáme čas. V skutočnosti však máme k dispozícii také množstvo času, ako mali na svete ľudia odjakživa. Záleží v prvom rade na nás, ako tento čas využijeme. Hoci vonkajšie okolnosti nášho života často ovplyvniť nemôžeme, svoj vnútorný postoj k nim áno,“ vysvetlili autori. 

Výhodné balíky pre farnosti a spoločenstvá

Navyše vám opäť ponúkame aj výhodný balík pre spoločenstvá, rodiny a farnosti 5 + 1 kniha zdarma a balík 10 + 3 knihy zdarma. Spolu s autormi veríme, že aj s pomocou diára Ora et labora bude váš najbližší rok významným krokom na vašej ceste k Pokoju.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *