Spoločnosť Božieho Slova (misionári verbisti) pozývajú všetkých ľudí dobrej vôle na program Misijnej nedele v Nitre, v Bratislave a Vidinej. Prinášame pozvánku a program slávení.

Nitra – Kalvária, Misijný dom Matky Božej

Piatok 18. októbra 2019:
– 17:00 Modlitba svätého ruženca v rámci projektu: „Milión detí sa modlí ruženec“
– 18:00 Misijná detská svätá omša
Nedeľa 19. októbra 2019:
– 7:00 Misijná svätá omša
– 9:00 Misijná svätá omša
– 10:30 Misijná detská svätá omša a ona je zároveň i začiatkom mimoriadneho Misijného dňa detí. Po svätej omši bude spoločný obed v Aule Misijného domu a po ňom Rodinná misijná hra v areáli kalvárie. Vyhodnotenie rodinnej hry bude o 14:45. O 15:00 bude misijná pobožnosť v kostole a po nej v Aule Misijného domu premiéra dokumentárneho filmu „Misia“ o živote a misii slovenského verbistu Pátra Ondreja Peštu, SVD v Bolívii. Po filme bude diskusia s tvorcami filmu a agapé pre prítomných.
Viac info

Bratislava, Misijný dom Arnolda Janssena

Piatok 18. októbra 2019:
– 17:00 Milión detí sa modlí ruženec
– 18:30 Misijná svätá omša
– 19:30 Prezentácia o Vietname a o vysviacke novokňaza Donieho Sequeiru SVD v Indii
Sobota 19. októbra 2019:
– 9:00 Misijný Swap oblečenie – burza oblečenia
– 18:00 Modlitba Misijného ruženca
– 18:30 Misijná svätá omša
– 19:30 Misijná vigília
Nedeľa 21. októbra 2019:
– 8:00 Misijná svätá omša
– 10:00 Misijná svätá omša – primície pátra Donieho Sequeiru SVD v Bratislave, po svätej omši spoločné agapé a diskusia s misionárom.
Viac info

Bratislava, Daliborovo námestie

Piatok 18. októbra 2019:
– 9:00 Žiaci Spojenej školy sv. Rodiny sa budú modliť svätý ruženec v rámci projektu „Milión detí sa modlí ruženec“
Sobota 19. októbra 2019:
– 18:00 Misijná svätá omša
– 19:00 Premietanie dokumentárneho filmu „Misia“ o živote a misii slovenského verbistu Pátra Ondreja Peštu SVD v Bolívii
Nedeľa 20. októbra 2019:
– 6:30, 7:45 Misijné sväté omše
– 9:00 Misijná svätá omša; po svätej omši budú deti ponúkať na podporu misií vlastnoručne pečené medovníčky
– 10:30 Misijná detská svätá omša; po sv. omši budú deti ponúkať na podporu misií vlastnoručne pečené medovníčky
– 18:00 Misijná svätá omša
– 20:00 Misijná svätá omša
Viac info

Vidiná (pri Lučenci)

Nedeľa 20. októbra 2019:
– 15:00 Misijná pobožnosť v kostole
– 15:30 Stretnutie s misionármi v Misijnom dome Božského Srdca a spoločné agapé

TK KBS informoval P. Tomáš Gerboc, SVD