V sobotu 5. októbra 2019  sa  v Trnave začala provinciálna kapitula Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža na Slovensku. Témou kapituly je „Pohýnané Božím Duchom odvážne na ceste“. Všetky sestry v provincii sa ňou zaoberali prostredníctvom pripravených duchovných impulzov už počas celého prípravného roka.

Na provinciálnej kapitule sa zišlo 25 delegátok a ďalších 11 prizvaných sestier, ktoré zastupujú 158 členiek provincie, 1 novicku a 2 kandidátky. Úlohou kapituly je zhodnotiť život a napĺňanie charizmy počas uplynulých šiestich rokov a v Božom svetle sa venovať potrebám a výzvam na ďalšie obdobie. Zároveň je prípravou na generálnu kapitulu, ktorá sa uskutoční v auguste 2020 v Hegne.   

Pri eucharistickej adorácii, ktorá v čase kapituly prebieha v ich slovenských komunitách, sú sestry v modlitbe spojené s kapitulárkami a vyprosujú im dary Božieho Ducha, aby kapitula priniesla dobré ovocie podľa Božích zámerov.

Sr. Klára Františka Janičová, SCSC

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *