Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta (satmárky) si pripomenula cez víkend 90. výročie vzniku Slovenskej provincie. Slávnosť sa konala v sobotu 28. septembra 2019 v Katedrále Panny Márie v Rožňave, slávnostnú svätú omšu celebroval rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik.

Vo svojej homílii biskup Stolárik pripomenul pôsobenie a spoluprácu so sestrami satmárkami. Spoločenstvu sestier, kňazov, laikov i členov Rodiny Nepoškvrnenej zdôraznil potrebu zasväteného života, života v modlitbe. Osobne poďakoval za všetky diela, ktoré sestry vykonávajú – vydávanie časopisu Rodina Nepoškvrnenej, púte do Lúrd, prácu v školách i v nemocniciach. Zároveň ich povzbudil so slovami, že Boh neopúšťa a spĺňa všetky prisľúbenia, ktoré dal.

Na záver svätej omše sa prihovorila zhromaždeniu súčasná provinciálna predstavená sestra Belarmína Ivančáková, ktorá poďakovala miestnemu biskupovi za prijatie. Vo svojom príhovore prejavila smútok, že momentálne sa v Rožňavskej diecéze nenachádza žiadna komunita sestier, ale je tu dom, kolíska, „a preto sa tu radi vraciame“. „Tešíme sa z Vašej blízkosti a priazne, že ste na nás nezanevreli po našom odchode z Rožňavy, ale stále sa k nám v modlitbách vraciate,“ uviedla.

Sestry, kňazi a veriaci si výročie vzniku slovenskej provincie pripomenuli aj na spoločnom agapé a návštevou miestneho cintorína, kde sú pochované sestry tejto Kongregácie.

Dejiny Slovenskej provincie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok sa dostali do veľmi úzkeho spojenia s udalosťami vzniku Československej republiky. Keď po skončení prvej svetovej vojny v roku 1918 bola vyhlásená Československá republika, rehoľné domy v Ružomberku, Levoči, Tvrdošíne a Spišských Vlachoch boli zrušené. Sestry z týchto domov sa vo väčšine vrátili do Satmáru.

Kláštory, ktoré boli na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi, bolo potrebné zjednotiť do slovenskej provincie, pretože kontakty so Satmárom boli sťažené. Základy slovenskej provincie položila generálne predstavená M. Edita Doleschalová. Rím úradne potvrdil samostatnú slovenskú provinciu.

Táto provincia bola ustanovená na základe „Modus vivendi“ v roku 1928. Sídlom provincie sa stala Rožňava. Za prvú slovenskú provinciálnu predstavenú slovenskej provincie sestry väčšinou hlasou zvolili sestru M. Fláviu Névery, ktorá viedla provinciu do roku 1939. Provincia mala na Slovensku do novembra 1938 spolu 22 domov. V súčasnosti na Slovensku pôsobí 120 sestier v jedenástich komunitách.

Hermana Matláková, SMVS