V sobotu 24. augusta 2019 v Bazilike Zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach sa začala dvojdňová odpustová slávnosť ku cti blahoslaveného mučeníka Metoda Dominika Trčku, CSsR. Tejto odpustovej slávnosti predchádzala trojdňová duchovná obnova ktorú viedol redemptorista Juraj Rizman, ktorý pôsobí vo Vojenskom ordinariáte OS a OZ SR v Košiciach.

Odpustová slávnosť začala v sobotu o 15.30 modlitbou posvätného ruženca, po ktorej nasledovala Veľká večiereň a Moleben k bl. Metodovi s čítaním prosieb a poďakovaní. Archijerejskú svätú liturgiu slávil vladyka Milan Chautur, CSsR, košický gréckokatolícky eparcha, ktorý v homílii povedal, že blahoslavený Metod sa vzoprel totalite neslobody a útlaku cirkvi, a dnes sa aj my máme vzoprieť novým ideológiám, ktoré idú proti Božím zákonom.

Nedeľný liturgický program začal modlitbou Utierne, po ktorej nasledovala svätá liturgia počas ktorej sa v homílii prihovoril o. Václav Hypius, CSsR, provinciál redemptoristov Provincie Bratislava – Praha a predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. Po Akatiste k Matke ustavičnej pomoci slávil archijerejskú svätú liturgiu vladyka Petro Loza, CSsR z Ukrajiny, ktorý je pomocným biskupom eparchie Sokaľ – Žovkva. V homílii poukázal, že bl. Metod nestratil svoju ľudskú dôstojnosť a vieru ani v ťažkých životných situáciách, a je pre nás príkladom, všade vyznávať svoju vieru.

Jednou zo sprievodných aktivít bol už 7. ročník pešej púte z Nižného Hrabovca do Michaloviec, ktorú organizuje a vedie Atanáz Mandzák, CSsR. Témou tohtoročnej púte bolo: ODPUSTIŤ 7x??? NIE, 77x!!!. Púte sa zúčastnilo okolo 130 pútnikov, ktorí sa pripájali na rôznych miestach po trase.

Nech blahoslavený mučeník Metod vyprosí dar živej viery, nádeje a lásky v našom národe aj v Čechách odkiaľ pochádzal, aby sa dedičstvo otcov svätých Cyrila  a Metoda zachovalo aj pre ďalšie generácie v srdci Európy. „Pros za nás, blažený Metod, aby sme ťa nasledovali vo vernosti Kristovi.“

Ján Jozef Oharčák, CSsR
Foto: Maroš Dupnák, CSsR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *