Generálnym predstaveným Kongregácie bratov tešiteľov z Gethseman zostáva kňaz Michal M. Krysztofowicz. 27. augusta 2019 bol opätovne zvolený do funkcie na Generálnej kapitule na ďalšie šesťročné obdobie. Bratov tešiteľov na rokovaní kapituly v Marianke navštívil aj bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Bratia Tešitelia sú rehoľné spoločenstvo bratov a kňazov, ktoré založil 7. apríla 1922 Jozef Litomiský. Podľa jeho príkladu sa snažia svojou láskou prinášať náhradu za hriechy svoje, Cirkvi i celého sveta. Podstata charizmy vyplýva z vôle samého Krista, ktorý vo chvíli úzkosti v Getsemanskej záhrade prosil: “zostaňte tu a bdejte so mnou”. Každodennú hodinovú adoráciu sa snažia robiť v duchu Otca Zakladateľa – „Všetko pre potechu Božského Srdca Ježišovho.“ Vonkajšiu činnosť rehole tvorí práca s bezdomovcami, s väzňami, služba v nemocniciach, v hospicoch, uprostred zomierajúcich. Povolaním každého je zotrvanie v dialógu s Bohom pri každodennej adorácii Najsvätejšej sviatosti.

Zdroj: TK KBS