V dňoch 5. – 7. augusta 2019 sa v Brehove pri Trebišove konala druhá časť piatej volebnej kapituly Slovenskej kustódie (viceprovincie) Rehole menších bratov konventuálov – minoritov. Na kapitule sa zúčastnil generálny asistent rehole minoritov pre oblasť strednej a východnej Európy P. Tomáš Lesňák, delegát provinciálneho ministra Krakovskej provincie P. Piotr Stanisławczyk a 15 bratov kustódie.

V tejto druhej časti kapituly, ktorú viedol už novozvolený kustód P. Lucián M. Bogucki, bratia diskutovali a následne schválili štvorročný program kustódie, ktorý sa týka duchovného života, formácie bratov, ale aj apoštolátu či hospodárenia pri kláštoroch, kde bratia pôsobia.

Noví gvardiáni: pátri Marek, Jozef, Jaroslav a Peter.

V tejto časti kapituly boli zvolení taktiež noví predstavení kláštorov (gvardiáni) – v Levoči Martin Kollár, v Spišskom Štvrtku Jozef Sukeník, v Brehove P. Peter Gallík a v Bratislave P. Jaroslav Cár.

Zvolení boli taktiež ekonóm a exaktor kustódie, rektor pre juniorát a kustodiálny asistent pre pastoráciu povolaní.

Bratia zakončili kapitulu modlitbou za všetkých zomrelých bratov zo slovenskej jurisdikcie v dedinke Rad (okr. Trebičov) pri pozostatkoch minoritských mučeníkov zo 17. storočia.

Zdroj: Sekretariát Kustódie minoritov na Slovensku