Umelecká skupina ARTTEO, ktorú zastrešuje Teologicko-spirituálna komisia pri Konferencii vyšších rehoľných predstavených, pozýva zasvätených milovníkov umenia na stretnutie v dňoch 10. – 13. októbra 2019 na jezuitskej chate v Trlenskej doline pri Ružomberku. ARTTEO je platforma slovenských a českých rehoľníčok a rehoľníkov, ktorí sa zaoberajú výtvarným umením a jeho miestom v súčasnej kultúre a evanjelizácii.

Súčasťou programu bude prednáška o výtvarných potulkách Talianskom, návšteva Vlkolínca a Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku, a samozrejme možnosť výtvarne zachytiť krásy okolo seba a prezentovať svoju tvorbu.

Prihlásiť sa je možné sestre Eugénii do 22. septembra 2019. Odvoz z ružomberskej stanice na chatu bude na požiadanie zabezpečený.

Viac o ARTTEO si môžete prečítať v rozhovore so saleziánkou Andreou Miklovičovou.

Za organizačný tím,
br. Milan Doleček, OMI a sr. Eugénia Poláková, CJ