V sobotu 27. júla 2019 bude vysvätený za kňaza v Marianke pri Bratislave Faustin Rafał Wesołowski. Jeho svätiteľom bude bratislavský arcibiskup – metropolita Mons. Stanislav Zvolenský.

Rafał Wesołowski (brat Faustyn Mária CCG) sa narodil 4. januára 1993 vo Włocławku v Poľsku. Pokrstený bol vo farskom kostole sv. Stanislava, biskupa a mučeníka vo Włocławku 11. apríla 1993. Počas základnej školy prijal v roku 2002 sviatosť prvého svätého prijímania. Sviatosť birmovania z rúk biskupa Stanislava Gębickiego prijal v roku 2009.

Brat Faustín sa vďaka svojmu farárovi Lesławowi Politowskiemu obrátil hlbšie ku Kristovi v roku 2006, a následne sa veľmi aktívne zapojil do farského života. Študoval na katolíckom gymnáziu o. Jána Długosza vo Włocławku, ktoré v druhom ročníku vo veku 18 rokov prerušil a 2. augusta 2011 vstúpil do Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethseman. Po roku postulátu, počas ktorého maturoval, začal 8. septembra 2012 kánonický noviciát. Jeho formátor bol súčasný generálny predstavený o. Michał M. Krysztofowicz CCG. Rehoľný habit a meno Faustín Mária prijal počas spoločných rehoľných duchovných cvičení 30. augusta 2013 v Zakopanom. Prvé sľuby do rúk vtedajšieho poľského provinciálneho vikára o. Kamila M. Kraciuka CCG zložil vo svätyni bl. mučeníka Juraja Popieluška 15. septembra 2013 na sviatok patrónky bolestnej Matky Božej tešiteľky.

V októbri 2013 začal intelektuálno duchovnú formáciu vo Vyššom kňazskom seminári vo Włocławku, z ktorého po ukončení dvoch rokov filozofie bol preložený na Slovensko a pokračoval v štúdiách na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v Bratislave. Tu skončil filozofiu a teológiu s cenou dekana za vynikajúcu diplomovú prácu, na tému:“Mater Dolorosa“ – Bolestná Panna Mária v poľsko – slovenskej nábožnosti. 16. septembra 2017 brat Faustín zložil do rúk generálneho predstaveného bratov Tešiteľov o. Michała M. Krysztofowicza CCG večné sľuby, podľa evanjeliových rád čistoty, chudoby a poslušnosti. Stupeň diakonátu prijal z rúk Stanislava Zvolenského 7. apríla 2018. V Marianke pôsobí od septembra 2015. Venuje sa pútnikom, deťom a mládeži, pripravuje birmovancov, krstí deti.

Bratia Tešitelia sú rehoľné spoločenstvo bratov a kňazov, ktoré založil 7. apríla 1922 Jozef Litomiský. Podľa jeho príkladu sa snažia svojou láskou prinášať náhradu za hriechy svoje, Cirkvi i celého sveta. Podstata charizmy vyplýva z vôle samého Krista, ktorý vo chvíli úzkosti v Getsemanskej záhrade prosil: “zostaňte tu a bdejte so mnou”. Každodennú hodinovú adoráciu sa snažia robiť v duchu Otca Zakladateľa – „Všetko pre potechu Božského Srdca Ježišovho.“ Vonkajšiu činnosť rehole tvorí práca s bezdomovcami, s väzňami, služba v nemocniciach, v hospicoch, uprostred zomierajúcich. Povolaním každého je zotrvanie v dialógu s Bohom pri každodennej adorácii Najsvätejšej sviatosti.

Zdroj: tesitelia.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *