Nejednoznačnosť v písaní čiarky pred skratkou rehole sa Mediálna komisia KVRPS rozhodla vyriešiť zaslaním tejto otázky na Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV. Kodifikačná komisia rozhodla dňa 21. mája 2019 takto:

„Odpoveď na otázku o písaní čiarky pred skratkou rehole:
I keď rehoľná skratka uvádzaná za menom nie je v úplne rovnakej pozícii ako skratka akademického, pedagogického či iného titulu (čiže v pozícii prístavku, ktorý sa oddeľuje čiarkou), ale ide o prostriedok vyjadrený tzv. nominatívom príslušnosti (k reholi, kongregácii a pod.), pre lepšiu zrozumiteľnosť a čitateľnosť písaného textu je vhodné vyčleniť túto skratku čiarkou.“

https://jazykovaporadna.sme.sk/q/9421/

Mediálna komisia KVRPS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *