V sobotu 13. apríla 2019 sa v Breitenfurte v Rakúsku uskutočnila oslava 125. výročia odchodu do večnosti Božej služobnice Matky Františky Lechnerovej, zakladateľky FDC. Sestry a pútnici zo Slovenska sa zúčastnili v hojnom počte – 50 pútnikov.

Program začal o 9:00 hodine na breitenfurtskom cintoríne, kde spočívali telesné pozostatky Matky Františky 30 rokov (1894-1924). Sestry z jednotlivých európskych provincií na miesto pôvodného hrobu položili rôzne druhy kvetov, ktoré symbolizovali čnosti našej Zakladateľky.

Procesia z cintorína pokračovala celým Breitenfurtom popri farskom kostole sv. Jána Nepomuckého až ku kláštornému kostolu sv. Jozefa. Tu bola slávnostná svätá omša doprevádzaná dychovou hudbou. Hlavným celebrantom a kazateľom bol P. Petrus Hübner OCist, viedenský biskupský vikár.

Po svätej omši nasledovala krížová cesta od kláštorného kostola na kláštorný cintorín. Po nej modlitba v hrobke Matky Františky. Rakúske sestry pripravili malé agapé.

Osláv sa zúčastnila matka generálna sr. Maria Dulce Adams z Grottaferraty pri Ríme. Sestry z generalátu, z Maďarska, Česka, Poľska, Chorvátska, Slovenska a Rakúska spolu s laikmi vytvorili nádherné spoločenstvo.

Zdroj: marianky.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *