Pozývame vás spolu s nami prejsť cestou jednoduchosti a cesta sústredenia sa na príbeh Ježiša Krista.

Program pôstnych podujatí:

• V pôstne stredy o 19:30
Tematické kázne na mládežkách – s názvom 7 slov z kríža, podľa katechéz Fabia Rosiniho, talianskeho kňaza venujúceho sa službe mladým.
Nahrávky kázní sú k dispozícii tu.

• Streda 13.3. o 19:30
Svätá omša s privítaním relikvie bl. Anky Kolesárovej, ktorá bude trvalo umiestnená v našom kostole (celebruje: o. Pavol Hudák)

• Piatok až nedeľa 15. – 17. 3.
Pôstna duchovná obnova pre mladých nad 22 rokov v Šaštíne s br. Josém OFM a sr. Caritas OSF. Téma: Pokušenia. Čo s nimi? Prihlásiť sa môžete na stránke www.frantiskani.sk

• Piatok 22. 3. o 18:45
Požehnanie netradičnej vyrezávanej krížovej cesty pána Kľúčika, ktorá bude vystavená vo františkánskom kostole do Veľkej noci

• Nedeľa 24. 3.
Svätá omša z príležitosti výročia Sviečkovej demonštrácie (celebruje: Mons. Stanislav Zvolenský)

• Víkend 29. – 31. 3.
Víkend rozpoznávania povolania vo františkánskom kláštore v Prešove s br. Filipom OFM a br. Matúšom OFM a hľadajúcimi mladými mužmi

• Piatok až nedeľa 12. – 14. 4.
Kvetný víkend u františkánov (krycí názov OMD 24) – spoločenstvo, modlitba, príprava sprievodu Kvetnej nedele, ale i tradičné sadenie kvetov a predveľkonočné upratovanie kostola

• Pobožnosti Krížovej cesty
streda po mládežke (19:30) cca o 20:20
piatok po rannej svätej omši (9:00) – cca o 9:30
piatok pred večernou svätou omšou (19:30) – o 19:00
nedeľa poobede o 16:00 (spolu s nepočujúcimi)

• Možnosť Sviatosti zmierenia aj mimo svätých omší
– počas pracovných dní od 10:00 – 17:00 po dohodnutí sa cez telefón 0944 074 607
– treba prísť ku vchodu do kláštora z námestia cez vrátnicu

• Predveľkonočné spovedanie od Kvetnej nedele 14. 4. do stredy 17. 4.

• Predveľkonočný koncert 17.4. o 20:30 vo františkánskom kostole

Zdroj: frantiskani.sk