Kategória: Nezaradené

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Krížové sestry: Pohýnané Božím Duchom odvážne na ceste

V dňoch od 5. do 12. októbra 2019 bol provinciálny dom Milosrdných sestier Svätého kríža miestom slávenia kapituly s mottom: „Pohýnané Božím Duchom odvážne na ceste.“ Provinciálna kapitula je najvyššou inštanciou provincie a koná sa raz za šesť rokov. Prvý deň kapituly delegátky venovali duchovnej obnove a adorácii pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Program jednotlivých dní kapituly bol rozdelený podľa

Pripravuje sa konferencia o katechizácii

Katolícke pedagogické a katechetické centrum (KPKC), n.o. v Levoči organizuje v dňoch 17. – 19.10 2019 v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí katechetickú konferenciu s názvom “Nové perspektívy pre školské vyučovanie náboženstva a katechézu vo farnosti na Slovensku”. Cieľom konferencie, nad ktorou prevzali záštitu Mons. Bernard Bober, Košický arcibiskup