Kategória: Nezaradené

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Saleziáni po celom Slovensku začali adoráciu 24/24, modlia sa za chorých i zomrelých

Urobiť v aktuálnej situácii čosi pre ľudí na Slovensku spoločne a v jednote. S touto motiváciou začali slovenskí saleziáni v pondelok 8. marca nonstop modlitbu nazvanú „Adorácia saleziánov 24/24“. „V poslednom čase veľmi narástli telefonáty, správy a informácie o ľuďoch, ktorí ochoreli na COVID, ktorí prosia o modlitbu za svojich zomrelých alebo za svojich blízkych vo vážnom stave. Vieme,

Krížové sestry: Pohýnané Božím Duchom odvážne na ceste

V dňoch od 5. do 12. októbra 2019 bol provinciálny dom Milosrdných sestier Svätého kríža miestom slávenia kapituly s mottom: „Pohýnané Božím Duchom odvážne na ceste.“ Provinciálna kapitula je najvyššou inštanciou provincie a koná sa raz za šesť rokov. Prvý deň kapituly delegátky venovali duchovnej obnove a adorácii pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Program jednotlivých dní kapituly bol rozdelený podľa

Pripravuje sa konferencia o katechizácii

Katolícke pedagogické a katechetické centrum (KPKC), n.o. v Levoči organizuje v dňoch 17. – 19.10 2019 v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí katechetickú konferenciu s názvom “Nové perspektívy pre školské vyučovanie náboženstva a katechézu vo farnosti na Slovensku”. Cieľom konferencie, nad ktorou prevzali záštitu Mons. Bernard Bober, Košický arcibiskup