Kategória: Nezaradené

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Pripravuje sa konferencia o katechizácii

Katolícke pedagogické a katechetické centrum (KPKC), n.o. v Levoči organizuje v dňoch 17. – 19.10 2019 v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí katechetickú konferenciu s názvom “Nové perspektívy pre školské vyučovanie náboženstva a katechézu vo farnosti na Slovensku”. Cieľom konferencie, nad ktorou prevzali záštitu Mons. Bernard Bober, Košický arcibiskup