Kategória: Aktuality

Piaristická fraternita chce ísť z povrchu do hĺbky

Prvý marcový víkend (1. – 3. 3. 2019) sa uskutočnila v Prievidzi duchovná obnova mladých zo Spoločenstva Piar a tretieho rádu piaristov – Piaristickej fraternity. Viac ako 150 účastníkov hľadalo cestu „Z povrchu do hĺbky“, čo bol aj názov víkendovej obnovy. „Z povrchu do hĺbky je obnova, pri ktorej budeme uvažovať, prečo sa nám v živote deje to, čo

Budúcnosť reholí je v spolupráci

V línii tejto myšlienky sa v dňoch 25.-26. februára 2019 zástupcovia vedenia Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) P. Václav Hypius, CSsR, predseda KVRPS, sr. Petra Sičáková, SSNPM, zástupkyňa predsedu KVRPS a tajomníčka Konferencie sr. Jana Kurkinová, FMA stretli s predstaviteľmi cirkevného ako aj verejného života. V Košiciach navštívili vladyku Milana Chautura, CSsR, predsedu Rady pre inštitúty zasväteného života

Pracovné stretnutie vedenia KVRPS v Brne

Predseda KVRPS P. Václav Hypius, CSsR a tajomníčka Konferencie sr. Jana Kurkinová, FMA uskutočnili dňa 21. 2. 2019 pracovné stretnutia na pôde Akadémie kanonického práva v Brne. Stretli sa tu so zástupcami Akadémie, predovšetkým s P. Josefom Jančářom, O.Carm, ktorý je zároveň biskupským delegátom pre zasvätený život v brnenskej diecéze. Diskutovali o možnej spolupráci KVRPS a Akadémie kánonického práva v Brne. V rámci

Biblický seminár s prof. Dubovským

Pod názvom Dlhá a kľukatá cesta k zmiereniu ‒ Jozefov cyklus z knihy Genezis sa v dňoch 15.-17. februára 2019 konal v študijnom a kongresovom stredisku v Modre-Harmónii biblický seminár pre zasvätené osoby. Podujatie pod záštitou Teologicko-spirituálnej komisie pri Konferencii vyšších rehoľných predstavených na Slovensku tvorí súčasť programu permanentnej formácie. Vyše stovke účastníkov z viacerých ženských

Šíriť odkaz Sviečkovej manifestácie

V piatok 8. februára sa v Bratislave konal pracovný workshop s názvom Nech plameň Sviečkovej manifestácie horí ďalším generáciám. Podujatie zorganizovalo Fórum kresťanských inštitúcií (FKI). O podujatí informoval P. Tomáš Gerboc SVD, ktorý na workshope zastupoval Konferenciu vyšších rehoľných predstavených na Slovensku: Stretnutia sa zúčastnilo viac ako 20 pozvaných hostí z viacerých inštitúcií (FKI, Conrad

Deň zasväteného života v Bratislavskej arcidiecéze

Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sa na sviatok Obetovania Pána stretol počas svätej omše v Dóme sv. Martina v Bratislave so zasvätenými osobami. Vo svojom príhovore priblížil dôvody slávenia tohto dňa a tiež poukázal na základy zasvätenia. „Zasvätený život svedčí a vyjadruje „silným“ spôsobom práve vzájomné hľadanie sa Boha a človeka, lásky, ktorá ich priťahuje. Zasvätená osoba, zo

Program februárového biblického seminára

Teologicko-spirituálna komisia Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku informuje účastníkov a záujemcov o programe pripravovaného biblického seminára, ktorý sa v rámci programu permanentnej formácie zasvätených osôb bude konať v dňoch 15.-17. februára 2019 v Študijnom a kongresovom centre v Modre-Harmónii. Seminár s názvom Dlhá a kľukatá cesta k zmiereniu: Jozefov cyklus z Knihy Genezis 37-50

Dokumentárne video k vzniku KVRPS

Dokument v krátkosti zachytáva postupný rozvoj spolupráce medzi konferenciami vyšších rehoľných predstavených – KVPŽR a KVRP, ako aj proces dozrievania myšlienky spojenia do jedného subjektu, ktorý vznikol k 1. januáru 2019 s názvom Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (skratka KVRPS). Je tu možnosť zachytiť aj niekoľko dôvodov, ktoré postupne viedli k tomuto kroku. V

KVRPS prezentuje nová internetová stránka

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku bude od 2. februára 2019, ktorý je tiež slávený ako Deň zasväteného života, prezentovať svoju činnosť prostredníctvom novej internetovej stránky kvrps.sk. Oficiálna stránka Konferencie prináša základné informácie o jej organizácií a fungovaní, sprístupňuje vybrané dokumenty ohľadom zasväteného života a prináša adresár všetkých rehoľných inštitútov a ich zariadení na Slovensku.

Konferenciu vyšších rehoľných predstavených na Slovensku povedie P. Václav Hypius

Na prvom zhromaždení členov spoločnej Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) dňa 30. januára 2019 v bratislavskom Centre Salvator zasvätení z rehoľných spoločenstiev pôsobiacich na Slovensku zvolili nové vedenie a schválili dokumenty súvisiace s fungovaním Konferencie, ako aj jej organizačnú štruktúru. Konferenciu tvorí 76 členov zo 45 ženských a 28 mužských reholí. Na zhromaždení bolo prítomných 63 členov. Tí