Kategória: Aktuality

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Program februárového biblického seminára

Teologicko-spirituálna komisia Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku informuje účastníkov a záujemcov o programe pripravovaného biblického seminára, ktorý sa v rámci programu permanentnej formácie zasvätených osôb bude konať v dňoch 15.-17. februára 2019 v Študijnom a kongresovom centre v Modre-Harmónii. Seminár s názvom Dlhá a kľukatá cesta k zmiereniu: Jozefov cyklus z Knihy Genezis 37-50

Dokumentárne video k vzniku KVRPS

Dokument v krátkosti zachytáva postupný rozvoj spolupráce medzi konferenciami vyšších rehoľných predstavených – KVPŽR a KVRP, ako aj proces dozrievania myšlienky spojenia do jedného subjektu, ktorý vznikol k 1. januáru 2019 s názvom Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (skratka KVRPS). Je tu možnosť zachytiť aj niekoľko dôvodov, ktoré postupne viedli k tomuto kroku. V

KVRPS prezentuje nová internetová stránka

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku bude od 2. februára 2019, ktorý je tiež slávený ako Deň zasväteného života, prezentovať svoju činnosť prostredníctvom novej internetovej stránky kvrps.sk. Oficiálna stránka Konferencie prináša základné informácie o jej organizácií a fungovaní, sprístupňuje vybrané dokumenty ohľadom zasväteného života a prináša adresár všetkých rehoľných inštitútov a ich zariadení na Slovensku.

Konferenciu vyšších rehoľných predstavených na Slovensku povedie P. Václav Hypius

Na prvom zhromaždení členov spoločnej Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) dňa 30. januára 2019 v bratislavskom Centre Salvator zasvätení z rehoľných spoločenstiev pôsobiacich na Slovensku zvolili nové vedenie a schválili dokumenty súvisiace s fungovaním Konferencie, ako aj jej organizačnú štruktúru. Konferenciu tvorí 76 členov zo 45 ženských a 28 mužských reholí. Na zhromaždení bolo prítomných 63 členov. Tí