Kategória: Aktuality

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Posledné dni na prihlásenie na púť po stopách bl. Titusa Zemana

V dňoch 15. – 19. októbra 2019 sa uskutoční pútnický zájazd na miesta, kde žil a trpel blahoslavený Titus Zeman. Účastníci navštívia miesta, kde don Titus pôsobil ako slobodný človek, ako aj miesta, kde bol zatvorený z rozhodnutia štátnych orgánov po odsúdení do väzenia. Na púti nazvanej „Krížová cesta Titusa Zemana“ bude každý deň slávená

Činnosť Komisie pre výchovu a vzdelávanie KVRPS bola odštartovaná

Po prvýkrát sa v utorok 16. 4. 2019 stretla v Bratislave Komisia pre výchovu a vzdelávanie Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS). Tvoria ju jej predsedníčka a členka rady KVRPS sr. Rafaela Zvrškovcová OSF a členovia: P. Juraj Ďurnek SchP,  sr. Mária Filová CND, sr. Samuela Harmáčková OSU (na fotografii chýba) a br. Peter

Prežime Nedeľu Božieho milosrdenstva so spolusestrami sv. Faustíny

Sestry z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva na svojom webe informujú o programe, ktorý bude v Nedeľu Božieho milosrdenstva 28. apríla 2019, prebiehať v Krakove (Poľsko) a v Košiciach a Nižnom Hrušove, kde majú sestry svoje komunity. Krakov Pútnici do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove budú mať možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia počas celých 24 hodín. (Od soboty 18:00 do nedele 18:00). Sväté omše budú

Skupina Nádenník odohrá svoje predstavenie V Betánii aj v Bratislave

Divadelná skupina Nádennik z košického saleziánskeho strediska pozýva na predstavenie „V Betánii“, ktoré odohrá v sobotu 27. apríla 2019 o 17:00 a 19:00 h v priestroch Domu kultúry v Bratislave – Ružinove. Lístky si môžu záujemcovia zakúpiť v predajnej sieti Ticketportal. Predstavenie vychádza z príbehu Márie Magdalény podľa knihy Márie Valtorty. Divadelné predstavenie V Betánii

Dcéry Božskej Lásky slávili 125 rokov od smrti zakladateľky

V sobotu 13. apríla 2019 sa v Breitenfurte v Rakúsku uskutočnila oslava 125. výročia odchodu do večnosti Božej služobnice Matky Františky Lechnerovej, zakladateľky FDC. Sestry a pútnici zo Slovenska sa zúčastnili v hojnom počte – 50 pútnikov. Program začal o 9:00 hodine na breitenfurtskom cintoríne, kde spočívali telesné pozostatky Matky Františky 30 rokov (1894-1924). Sestry

Na internovaných rehoľníkov spomínali v Podolínci

V nedeľu 14. apríla 2019 sa v areáli bývalého Piaristického kláštora uskutočnila pietna spomienka k smutnému výročiu internácie rehoľníkov. Práve pred 69 rokmi sa v noci z 13. na 14. apríla 1950 uskutočnila tajná akcia komunistickej Štátnej bezpečnosti pod názvom Akcia K – kláštory. Príslušníci národnej bezpečnosti – polície, ľudových milícií, ŠtB a niekde aj

Pripomíname si 69. výročie násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov

V týchto dňoch si pripomíname 69. výročie Akcie Kláštory – násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov komunistickým režimom počas tzv. barbarskej noci z 13. na 14. apríla 1950. Príslušníci bezpečnostných orgánov vtedy vtrhli do 56 mužských kláštorov, rehoľných domov a farských úradov v Československu. Akcia bola zameraná na likvidáciu mužských kláštorov a internáciu rehoľníkov. Je známa

Interjuniorát: Emócie v zasvätenom živote

Viac než päťdesiat účastníčok – mladých sestier s dočasnými sľubmi z 15 rehoľných spoločenstiev spolu so svojimi formátorkami – sa stretlo v kňazskom seminári v Nitre. Tradičný Interjuniorát si zobral pod drobnohľad tému: Emócie a ich miesto a prežívanie v zasvätenom živote. Prvý aprílový víkend si mesto pod Zoborom obsadili mladí. Okrem diecézneho stretnutia mladých

Kvetná nedeľa spojí v Českej republike rehoľnice v modlitbe za obete sexuálneho zneužívania

Na návrh Konferencie vyšších rehoľných predstavených ženských reholí v Českej republike (KVŘP) sa sestry spoja na Kvetnú nedeľu 14. apríla 2019 v modlitbe za víťazstvo pravdy a ducha pokánia v Cirkvi v tejto krajine a za všetky obete sexuálneho zneužívania. Liturgia Kvetnej nedele vedie k hlbšiemu zamysleniu nad všadeprítomným tajomstvom spojenia Boha so zraniteľným ľudstvom. KVŘP