Kategória: Aktuality

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

V Čechách sa otvára Škola riadenia rehoľných inštitútov

Akadémia kanonického práva v spolupráci s Kongregáciou pre inštitúty zasväteného život a spoločnosti apoštolského života, s podporou Konferencií vyšších predstavených reholí v ČR i SR otvára tento rok „Školu riadenia rehoľných inštitútov“. Štúdium tvorí deväť víkendových stretnutí vo Vranove (pri Brne) rozložených do troch akademických rokov. V prvom roku budú prednášky v týchto termínoch: 22. – 24. november 2019,

Kondolencia predsedu KVRPS k odchodu P. Akvinasa OP

Milý P. Damián OP, provinciál,chcem aspoň touto cestou  v mene svojom ako aj v mene zasvätených na Slovensku vyjadriť Tebe a Tvojim spolubratom, ako aj celej dominikánskej rodine úprimnú sústrasť nad odchodom P. Akvinasa Juraja Gaburu OP do večnosti. Zomrel najstarší slovenský rehoľník a hoci je tu čas pozemskej rozlúčky, predsa sme plní vďačnosti, pretože

Ikonopisci sa učili u redemptoristiek

Počas tretieho pôstneho týždňa v kláštore redemptoristiek v Lomnici opäť prebiehal prvý turnus ikonopiseckého kurz pre laikov (18. – 24.3.2019), ktorý ako tradične viedol majster Mihai Cucu z Rumunska. Na tomto turnuse sa zúčastnilo deväť nadšených, prevažne mladých účastníkov, ktorí sa pod vedením skúseného majstra vydali na cestu písania ikon. Výsledok ich duchovné úsilia, modlitby

Zomrel najstarší slovenský rehoľník, pohrebné obrady budú vo Zvolene

Vo veku 104 rokov zomrel otec slovenskej dominikánskej rodiny P. Akvinas Juraj Gabura OP. Pohrebné obrady sa budú konať v sobotu 6. apríla 2019. Začnú sa zádušnou svätou omšou o 11:00 h v Kostole sv. Dominika na sídlisku Zvolen – Západ, informoval TK KBS Dominik R. Letz OP. „Otec Akvinas Juraj Gabura OP odišiel do

Spoznali príbeh mučeníkov terorizmu

Slovenskom putovali relikvie blahoslavených poľských minoritov, ktorých na začiatku 90. rokov zavraždili v Peru teroristi. Odkaz mučeníkov z Pariacoto je aktuálny ešte aj v dnešnej dobe. Od 17. do 24. marca putovali po Slovensku relikvie blahoslavených poľských minoritov Michala Tomaszeka a Zbigniewa Strzałkowskeho. Obaja pracovali na misiách v Peru v mestečku Pariacoto, kde sa službou

Na stretnutí katolíckych žurnalistov sa hovorilo aj o spolupráci so zasvätenými

V uplynulých dňoch sa v Ružomberku stretli členovia združenia katolíckych žurnalistov Network Slovakia, aby zhodnotili posledné obdobie a uvažovali o svojom ďalšom poslaní. „V minulosti sa naše združenie venovalo najmä vzdelávaniu tvorcov farských časopisov a ich profesionalizácii. V budúcnosti by sme chceli tento záber rozšíriť aj o ľudí, ktorí sú za mediálnymi aktivitami hnutí, reholí,

Stretnutie saleziánok koordinátoriek sociálnej komunikácie v Ríme

„Výzvy digitálnej komunikácie sú nielen výzvy webu a sietí, ale celého môjho života,“ vyjadrila myšlienku zo stretnutia koordinátoriek sociálnej komunikácie v Ríme, sestra Dagmara Čepelová. Porozprávala nám o tom, čo ju oslovilo, o poznatkoch a zážitkoch, ktoré v dňoch 22. – 27. marca na Európskom stretnutí mala možnosť vidieť a aktívne sa na nich podieľať. Aký

Dotyk krásy 2019

Dvanásty ročník Dotyku krásy, ktorý sa opätovne uskutočnil 22. -24. 3. 2019 v Banskej Štiavnici, bol tento rok zasadený do nádherného rámu slnečného jarného počasia. Takmer dvesto účastníkov zo všetkých kútov Slovenska prišlo na tento festival, krásy, umenia, priateľstva, tvorivosti a zdieľania, aby spoločne počas troch dní meditovali tému stretnutia, ktorú charakterizovalo slovo Trhlina. Krásnym

Sociálne sestry na Slovensku povedie nová provinciálna predstavená

Členky Spoločnosti sociálnych sestier si na provinciálnom zhromaždení, ktoré sa konalo v dňoch 15. – 18. marca 2019 v Košiciach zvolili do úradu provinciálnej predstavenej sestru Renátu Jamborovú. Zhromaždenie bolo zamerané na vytýčenie nových smerov v súlade s posilnením charizmy, identity a poslania sestier na nasledujúce štyri roky. Súčasťou zhromaždenia bola aj voľba nového provinciálneho vedenia. Zvolená sestra

V Podolínci otvoria výstavu a uvedú knihu s názvom Damnatio memoriae

Kláštor Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristi v Podolínci, Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, Špeciálna základná internátna škola sv. Klementa Hofbauera a Detský domov sv. Klementa Hofbauera v Podolínci pozývajú na otvorenie výstavy fotografií. Uskutoční sa vo štvrtok 28. marca 2019 o 13:00 h v priestoroch Galérie Mestskej knižnice v Podolínci a kláštor záhrade Kongregácie