Autor: sr. Františka Čačková OSF

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku