Prinášame ponuku kurzov, ktoré sa toto leto uskutočnia v DUCHOVNOM CENTRE LUKOV DVOR v Nitre alebo online formou. Úplný popis kurzov, ako aj prehľad kurzov na celý rok 2022, nájdete na webovej stránke www.misionari.sk/courses, kde sa môžete aj prihlásiť. V ponuke chýbajú niektoré letné kurzy, ktoré sú už žiaľ obsadené.

Zároveň dávame do pozornosti novú knihu od p. J. Hegglina: „Hľadajte najprv Božie kráľovstvo“. Knihu pripravoval na základe rovnomenných duchovných cvičení, ktoré viedol na Lukovom dvore. Viac informácií a možnosť zakúpenia nájdete na tomto odkaze

August 2022:

IDENTITA ŽENY VI. – DÔSTOJNOSŤ ŽENY (25.08.2022 – 28.08.2022 prihlásiť)

Čím sa uskutočňuje a vyjadruje pravdivé ženstvo? Ako objaviť originalitu duchovného zážitku v konkrétnom živote ženy, ktorá je jej vlastná?

Tieto duchovné cvičenia pozývajú žiť spiritualitu ženy – realizovať svoje ženstvo. Je to cesta, na ktorú je pozvaná každá žena. Vnútorný pohľad ženy na svoju podstatu, jej prijatie a uskutočňovanie je proces, do ktorého je Bohom neustále povolávaná.

ŠŤASTIE ZAČÍNA VNÚTRI (29.08.2022 – 04.09.2022 prihlásiť)

Všetci vieme, že by sme dokázali byť šťastní. Avšak vždy je tu nejaké AK alebo ALE. Nájdime si čas, aby sme sa bližšie pozreli na tieto AK a ALE, ktoré nás obmedzujú v tom, aby sme sa tešili zo života. Nikto nás nemôže urobiť skutočne šťastnými alebo skutočne nešťastnými, pretože šťastie začína v našom vnútri.

Duchovné cvičenia sú inšpirované rovnomennou knihou amerického psychiatra a jezuitu Johna Powella SJ. Majú napomôcť k pochopeniu toho, že na vlastnom šťastí môže človek vo svojom vnútri cieľavedome pracovať. Jednotlivé témy, ktoré sú zároveň aj cvičeniami, vysvetľujú kroky, ktoré treba na dosiahnutie vlastného šťastia podniknúť. Súčasťou DC sú prednášky, individuálne rozhovory aj jednoduché fyzické cvičenia.

September 2022:

NENÁSILNÁ KOMUNIKÁCIA I. (09.09.2022 – 11.09.2022 prihlásiť)

Naučili sme sa mnoho foriem „nepriateľskej komunikácie“, ktorá vedie k tomu, že sa správame a hovoríme spôsobom, ktorý zraňuje iných a aj nás samotných. Účelom víkendu je naučiť sa počúvať druhých, nezraňovať ich a rozprávať s nimi tak, aby sme navzájom dosiahli prepojenie sŕdc.

TRAUMA: KEĎ SÚ RANY PRÍLIŠ HLBOKÉ – online (16.09.2022 prihlásiť)

Webinár (online prednáška s besedou) zo série Psychologických večerov na Lukovom Dvore.

Mnoho ľudí si v živote nesie rany, ktoré nezahojí ani čas. Dôsledkom traumy môže byť nielen posttraumatická porucha, ale aj depresia, úzkostné poruchy a iné duševné ochorenia, ale aj mnohé telesné ťažkosti. Ako sa uzdraviť s traumy? A ako možno pomôcť „zraneným“?

CESTA K SEBE, CESTA K LÁSKE I. (19.09.2022 – 22.09.2022 prihlásiť)

Uzdravenie je proces hľadania cesty k sebe samému. Nemôžeme túto cestu prejsť za Vás, ale môžeme Vám pomôcť pri odstraňovaní prekážok, ktoré Vás na nej blokujú. Počas pobytu v pokojnom prostredí domu Srdca Ježišovho sa dá oddýchnuť a načerpať duchovnú silu s možnosťou rozhovoru s psychologičkou i s kňazom.

SMÚTOK A DEPRESIA (23.09.2022 – 25.09.2022 prihlásiť)

Depresívne poruchy sú najrozšírenejším psychickým ochorením. K základným príznakom patria depresívna nálada, ktorá je neprimeraná okolnostiam a pretrvávajúca viac ako dva týždne, ďalej strata záujmu a radosti zo života, zníženie energie a únava.

Život s depresiou je skúškou aj v oblasti duchovného života. Človek prežíva akúsi „temnú noc“, nedokáže sa modliť, má pocity viny z nedostatočnej viery či dôvery v Boha. Vo zvýšenej miere si uvedomuje vlastnú slabosť a hriešnosť. Pritom sa neraz stretáva s nepochopením zo strany príbuzných či dokonca kňazov.

Cieľom programu je priniesť inú perspektívu v pohľade na depresívne poruchy, predstaviť vnímanie depresie ako šance a výzvy, objasniť možné spirituálne aspekty a súčasne priblížiť základné formy pomoci.

Úzkosť, OCD, škrupulozita – ako ďalej III. – online (30.09.2022 prihlásiť)

Nové impulzy a informácie pre osobný i duchovný život, týkajúce sa úzkosti a OCD.  Priestor bude aj na otázky a odpovede, na stretnutí bude psychologička i kňaz. Prihlásiť sa možno na všetky 3 stretnutia v roku 2022, ale aj na jediné z nich.

V prípade otázok neváhajte kontaktovať organizátorov (Tel: 0903 983 324).

Tím Duchovného centra Lukov dvor

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.