V kresťanskej tradícii je kontemplatívna modlitba považovaná za Boží dar. Je to otvorenie mysle i srdca – celej našej bytosti – Bohu. Tých, ktorí sa chcú zoznámiť s metódou modlitby súhlasu pozývame do Centra Salvator v sobotu 25. apríla 2020 od 10:00 do 16:00. Modlitbovým stretnutím sprevádza Teresie Viera Hašanová (Contemplative Outreach).

Modlitba súhlasu je metóda, ktorá má uľahčiť prehlbovanie kontemplatívnej modlitby tým, že pripravuje naše schopnosti, aby tento dar dokázali prijať. Je to pokus ponúknuť staršie učenie v aktualizovanej podobe. Modlitba súhlasu nemá nahradiť iné druhy modlitby, skôr má na ne vrhnúť nové svetlo a prehĺbiť ich zmysel. Je to zároveň vzťah s Bohom i disciplína, ktorá tento vzťah posilňuje.

Vychádza z Ježišovho výroku: „Ale keď sa ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj Otec ťa odmení, lebo on vidí aj v skrytosti.“ (Mt 6,6). Inšpiruje sa tiež spismi veľkých postáv: Ján Kassián, František Saleský, Terézia z Avily, Ján od Kríža, Terézia z Lisieux.

Informácie o ubytovaní a registráciu nájdete na www.centrumsalvator.sk.

Centrum Salvator

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *