Mesiac: apríl 2019

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Mesiac: apríl 2019

Kvetná nedeľa spojí v Českej republike rehoľnice v modlitbe za obete sexuálneho zneužívania

Na návrh Konferencie vyšších rehoľných predstavených ženských reholí v Českej republike (KVŘP) sa sestry spoja na Kvetnú nedeľu 14. apríla 2019 v modlitbe za víťazstvo pravdy a ducha pokánia v Cirkvi v tejto krajine a za všetky obete sexuálneho zneužívania. Liturgia Kvetnej nedele vedie k hlbšiemu zamysleniu nad všadeprítomným tajomstvom spojenia Boha so zraniteľným ľudstvom. KVŘP

Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie slávili sviatok zakladateľky a ohlásili rok úcty bl. matky Jozafaty

V košickej katedrále Narodenia presvätej Bohorodičky sa 7. apríla konala slávnosť 100. výročia odchodu do večnosti spoluzakladateľky Sestier Služobníc Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, bl. Jozafáty Hordaševskej. Pri tejto príležitosti sa zároveň ohlásil rok úcty blahoslavenej matky Jozafáty. Svätú liturgiu slávil košický eparcha Milan Chautur CSsR. V sprievode za vladykom a kňazmi išli aj sestry z

Imrich Gazda: Chceme posunúť žurnalistiku farností, škôl, reholí do modernej podoby

Stretnutie katolíckych žurnalistov združenia Network Slovakia prebehlo v Ružomberku od 22. do 24. marca 2019. Imrich Gazda (36) ako jeden z organizátorov nám stretnutie priblížil a zhodnotil jeho závery. Združenie Network Slovakia funguje od roku 1998 a jeho základným programom bol počas celého pôsobenia hlavne Letný žurnalistický seminár, ktorý sa však naposledy konal v roku 2015. „Záujem

Jezuitské MAGIS bude tento rok v Lotyšsku a Litve

Jezuiti už teraz ponúkajú program na leto pre mladých ľudí od 18 do 35 rokov. Pozývajú na letné celoeurópske stretnutie mladých MAGIS EUROPE do Lotyšska a Litvy. Uskutoční sa na konci júla. Témou stretnutia, ktoré je určené pre mladých od 18 do 35 rokov, bude poznať, milovať a zdieľať. Stretnutia mladých v ignaciánskej spiritualite sa

Extrémna krížová cesta s pallotínmi v Michalovciach

Extrémnu krížovú cestu chystá komunita pátrov Pallotínov z Michaloviec. Bude mať 20 kilometrov. Má 14 zastavení a začne sa dnes, v piatok 5. apríla 2019 v Michalovciach na Stráňanoch, informoval P. Leonard Lasota SAC. Ďalšia sa uskutoční v piatok 12. apríla 2019. Začne sa o 18:00 h svätou omšou v Kostole sv. Margity v Zborove

V Čechách sa otvára Škola riadenia rehoľných inštitútov

Akadémia kanonického práva v spolupráci s Kongregáciou pre inštitúty zasväteného život a spoločnosti apoštolského života, s podporou Konferencií vyšších predstavených reholí v ČR i SR otvára tento rok „Školu riadenia rehoľných inštitútov“. Štúdium tvorí deväť víkendových stretnutí vo Vranove (pri Brne) rozložených do troch akademických rokov. V prvom roku budú prednášky v týchto termínoch: 22. – 24. november 2019,

Kondolencia predsedu KVRPS k odchodu P. Akvinasa OP

Milý P. Damián OP, provinciál,chcem aspoň touto cestou  v mene svojom ako aj v mene zasvätených na Slovensku vyjadriť Tebe a Tvojim spolubratom, ako aj celej dominikánskej rodine úprimnú sústrasť nad odchodom P. Akvinasa Juraja Gaburu OP do večnosti. Zomrel najstarší slovenský rehoľník a hoci je tu čas pozemskej rozlúčky, predsa sme plní vďačnosti, pretože

Ikonopisci sa učili u redemptoristiek

Počas tretieho pôstneho týždňa v kláštore redemptoristiek v Lomnici opäť prebiehal prvý turnus ikonopiseckého kurz pre laikov (18. – 24.3.2019), ktorý ako tradične viedol majster Mihai Cucu z Rumunska. Na tomto turnuse sa zúčastnilo deväť nadšených, prevažne mladých účastníkov, ktorí sa pod vedením skúseného majstra vydali na cestu písania ikon. Výsledok ich duchovné úsilia, modlitby

Zomrel najstarší slovenský rehoľník, pohrebné obrady budú vo Zvolene

Vo veku 104 rokov zomrel otec slovenskej dominikánskej rodiny P. Akvinas Juraj Gabura OP. Pohrebné obrady sa budú konať v sobotu 6. apríla 2019. Začnú sa zádušnou svätou omšou o 11:00 h v Kostole sv. Dominika na sídlisku Zvolen – Západ, informoval TK KBS Dominik R. Letz OP. „Otec Akvinas Juraj Gabura OP odišiel do